Janne J. M. Muhonen Kriittisiä puheenvuoroja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Laki nuorison arvopohjan sanelijana

  • Laki nuorison arvopohjan sanelijana

Mediaa tarkkasilmäisesti seuraavilta ei liene jäänyt huomaamatta, että opetus- ja kulttuuriministeriö hylkäsi meidän, Perussuomalaisten Nuorten, valtionavustuspäätöksestä tekemämme ja luvalla sanoen erittäin perustellusti esittämämme oikaisupyynnön. Tälläkään kertaa kysymys ei ole kokonaisuudessaan ainoastaan taloudellinen vaan hyvin vahvasti periaatteellinen, sillä hylkäyspäätöksessä todetaan, kuinka ...

    "... järjestön näkemykset monikulttuuriasioissa ovat olleet ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa. Järjestön tulisi huomioida toiminnassaan lain arvopohja, ja sitä on mm. monikulttuurisuus ja syrjimättömyys (yhdenvertaisuus-käsitteeseen kuuluva)."

Selkeän syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden lisäksi asia pitää ehdottomasti nähdä myös siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö vetoaa lakiin, joka velvoittaa kaikkia puoluepoliittiseen järjestötoimintaan mukaan ryhtyviä nuoria kollektiivisesti kannattamaan monikulttuurisuutta, mikäli haluaa toiminnalleen samanveroista taloudellista tukea ja hyväksyntää kuin kaikki muutkin (= vanhat puolueet automaationa).

OKM ei yritä määritellä ainoastaan perusnuorten vaan kaikkien politiikasta kiinnostuneiden nuorten arvomaailman, mikäli ainoana houkuttimena halutaan nähdä raha. Ainoastaan rahasta innostuksen ei toki missään nimessä pitäisi olla riippuvainen, mutta tässä tapauksessa se ilmentää tapahtuvaa ja häpeilemätöntä poliittista syrjintää.

Tarkalleen ottaenhan Nuorisolaki säätää mm. monikulttuurisuudesta seuraavaa:

    "1 §
    Tavoite

Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen."

Ei (oikeaa) arvomaailmaa saisi sanella lailla. Tällä tavoin pyritään ja on pyritty legitimoimaan monikulttuurisuuden (jota edelleen tulkitaan hieman kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla) koskemattomana monoliittinä, jota pitää tukea – tai itkeä ja tukea –, mikäli haluaa tulla kohdelluksi tasapuolisesti. Karkeasti ottaen OKM itse toimii kaukana lain julistamasta yhdenvertaisuusperiaatteesta. Toiset eivät ole ihan yhtä yhdenvertaisia kuin toiset.

Kaikista laissa mainituista "tavoitteen toteuttamisen lähtökohdista" monikulttuurisuus vaikuttaisi saavan jostain tuntemattomasta syystä aivan erityisen suuren painoarvon. En jotenkin jaksa uskoa siihen, että kaikkien puolueiden nuorisojärjestöjen kohdalla tutkittaisiin sekä ennen kaikkea arvotettaisiin perinpohjaisesti se, ovatko ne yhteisöllisiä, yhteisvastuullisia, tasa-arvoisia, kansainvälisiä, terveitä elämäntapoja jäsenistönsä osalta noudattavia sekä ympäristöä ja elämää kunnioittavia.

Ja vaikka tutkittaisiinkin, on tällaisia elämänarvoja kokonaisuutena verraten hankalaa arvioida, ja niiden toteutumista nuorisojärjestöjen toiminnassa mitata. Sekä verrata keskenään. Olisi erityisen mielenkiintoista tietää monikulttuurisuuden (ja vaikkapa noiden muidenkin indikaattoreiden) arviointikriteerit, jos sellaisia nyt ylipäänsä on olemassa nuorisojärjestöjen toiminnan analysoimiseksi tukisummia mitoitettaessa.

Muistutan, että alun alkujaan kanssamme "samassa rintamassa" oli myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, eli vihreiden nuorisojärjestö, joka koki niin ikään tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Mikäli monikulttuurisuus ja -arvoisuus on mittari numero uno, pitäisi ViNO:n olla suurin tuensaaja.

Kiinnitettiinkö prosessissa tasaveroisesti huomiota siihen, että kokoomuksen nuorisojärjestön tavoiteohjelmassa on esim. kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettaminen, kansanryhmää vastaan kiihottamisen kieltävän lakipykän kumoaminen ja vähemmistövaltuutetun viran lopettaminen.

Vai pääsikö unohtumaan? Tämän läpinäkyvämmäksi poliittinen syrjintä ei paljon muutu.

Ratkaisuna ehdotan, että maininta monikulttuurisuudesta, jonka toteutumista poliittisten nuorisojärjestöjen toiminnassa on ilmeisen hankala arvioida tasapuolisesti, poistetaan nuorisolaista kokonaan. Tämä yksi maaginen sana vaikuttaa sumentavan rahanjaosta päättävän ministeriön sekä virkamiesten arviointikykyä tai rumasti sanottuna tarjoavan oikotien poliittisen syrjinnän toteuttamiseen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

Näin se holhouksen lailla suvakismikin hiipii kaikkialle rapauttamaan yhteiskuntaa sisältäpäin tasapäistämällä se.

Vastaava kollektiivinen ajatusmalli oli vielä 30 vuotta sitten vallalla,
mutta siitä pyrittiin kouluaikanani aktiivisesti eroon ja käskettiin ajatella ihan ite,
edelleen siihen kannustetaan kunhan vain ajattelet kuten sinun halutaan ajattelevan.

Toimituksen poiminnat