Janne J. M. Muhonen Kriittisiä puheenvuoroja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Maahanmuuttajien arvotus koituu silkaksi vahingoksi

 • Maahanmuuttajien arvotus koituu silkaksi vahingoksi
 • Maahanmuuttajien arvotus koituu silkaksi vahingoksi
 • Maahanmuuttajien arvotus koituu silkaksi vahingoksi

Humanitaarisperusteisten sekä vailla työtä ja säännöllistä toimeentuloa olevien maahanmuuttajien tienestit ja tulevaisuudennäkymät herättävät aina välillä ansaittua huolta. Kehitin joutessani ja pyyteettömänä lahjana yhteiskunnalle toimeentulopoliittisen ratkaisun työttömille oleskeluluvan, turvapaikan, toissijaisen suojelun turvin ja muilla kenties unohtamillani statuksilla maassa oleilijoille.

Taustatietona ja pohjustuksena kantaväestö on saanut intensiivisen monikulttuurisuusvalmennuksen kautta oppia, kuinka erilaisuus on rikkautta. Yksi tuoreimmista iskulauseista on "rajaseutujen elävöittäminen". Työvoimapulakin aina välillä elämöi päivittäisistä yt-uutisista huolimatta.

Ehdotukseni on, että edellä mainituille maahanmuuttajaryhmille aletaan pilottikokeiluna – joskin pragmaattisesti perustellusti – maksaa vasemmiston kiikareissa jo pidemmän aikaa kiilunutta kansalaispalkkaa, eli täysin tekemisestä ja olemisesta riippumatonta perustuloa.

Perustelut tälle ovat selvät. Kukin maahanmuuttaja itsessään, etnokulttuurisen ryhmänsä edustajana, tuottaa yhteiskunnalle lisäarvoa ja voimavaraa pelkällä läsnäolollaan, eli olemalla erilainen kuin stereotyyppinen kantaväestöläinen. Edustamalla moninaisuutta. Ei voi olla niin, että maahanmuuttajien lisäarvon- ja voimavarantuottamiskapasiteetti lepää yksinomaan heidän työllisyys- tai toimeentuloasteessaan.

Ainoa edellytys kansalaispalkalle voisi olla se, että maahanmuuttajan tulee olla esillä. Jos jää kotiin, kukaan kanssaeläjä ei pääse nauttimaan hänen kontribuutiostaan monikulttuurisuutta edustaen. Tekemään tuttavuutta, olemaan tekemisissä tai edes laatimaan näköhavaintoa avartaakseen omaa, suomalaisessa tapauksessa tunkkaista, maailmankuvaansa. Piilossa pysymällä tuen edellytykset eivät siis täyty.

Totta kai tämä oli (huono) vitsi, mutta sen taustalla muhii jotain sellaista nähtyä ja koettua, jonka perusteella ehdotukseeni voitaisiin suhtautua vakavasti. Suvaitsevaisessa ja moniarvoisuutta korostavassa aatemaailmassa kukin maahanmuuttajayksilö on riisuttu omista yksilöllisistä ominaisuuksistaan, tarpeistaan ja tavoitteistaan, ja asetettu ainoastaan viiteryhmänsä edustajaksi. Yksilöksi, josta voidaan kuitenkin puhua monikossa. Yksilöksi, joka voi vastata kaikkien viiteryhmänsä edustajien puolesta, ts. kaikkien nimissä.

Monomaanisuudestaan mieleen parhaiten jäävä Reija Härkönen syytti Jussi Halla-ahoa opinnoissaan puutteellisesti menestyneen ja nigerialaissyntyisen Emmanuel Enehin pilkkaamisesta. En kykene ymmärtämään seuraavaa mitenkään muuten kuin viittauksena Enehiin:

  "[...] kymmenkunta ilkeää kirjoitusta, joihin hän on etsiskellyt mustaihoisia maahanmuuttajia, jotka ovat edistyneet hitaasti opinnoissaan [...]"

Kyseessä ei kuitenkaan ole Enehin opintosuorituksilla irvailu vaan se, millaisin sanankääntein Aamulehti hänet esitteli. Kukaan ei tietäisi Enehistä tuon taivaallista, ellei Aamulehti olisi erikseen laatinut hänestä artikkelia ulkomaalaistaustaisena onnistujana. Halla-ahon ei tarvinnut sanan varsinaisessa merkityksessä "etsiskellä". Artikkeli olisi voinut koskea oikein hyvin myös kantaväestöä edustavaa ja 17 kertaan saman tentin reputtanutta opiskelijaa, mutta kukaan itseään kunnioittava lehtitalo ei moista juttua laatisi sen uutisarvon ollessa Seiska-tasoa.

Sittemmin Eneh syytti yliopistoa rasismista (Tampereen yliopiston käytännön mukaan) vanhentuneiden ja jo suoritettujen opintojensa osalta, mutta hallinto-oikeus hylkäsi hänen kanteensa.

Enehiä minun käy sääliksi siksi, että luulen artikkelin syntyneen yksinomaan skuupinnälkäisen toimittajan ansiosta. Väitän, ettei Eneh olisi alkanut syyttää yliopistoa rasismista, ellei mediassa oltaisi etenkin muutama vuosi takaperin alettu pohtia syytä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden elämänkulkuun yhteiskunnan rasistisista rakenteista, joiden ainoana perusteluna on kehäpäätelmältä vahvasti haiskahtava sekä maiskahtava tiettyjen maahanmuuttajaryhmien heikko koulutustaso sekä työllisyysaste.

Uskon silti, että Eneh on suostunut kaikkiin artikkeleihin vapaaehtoisesti. Hyväähän niillä vain tarkoitettiin.

Positiivinen diskriminaatio on niin ikään kehitetty "tarkoittamaan hyvää", mutta on valitettavasti paras esimerkki kuvastamaan yksilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sivuuttamista. Kaikki etnisyyteen, kulttuuriin, sukupuoleen, terveydentilaan ja seksuaaliseen orientoitumiseen perustuva erityiskohtelu vaatii väistämättä arvottamista mainittujen attribuuttien osalta, joiden mukaan etuoikeudet on turvattava.

Hallitus aikoo odotuksenmukaisesti mahdollistaa vastikkeettomat terveydenhuoltopalvelut laitto... anteeksi, paperittomille siirtolaisille. Katson, että ehdotus poissulkee joukosta ne ulkomaalaiset turistit, joilla on adekvaatit henkilöllisyystodistukset tai matkustusasiakirjat Suomessa oleskelua varten, joten keskeisin edellytys on laiton maassaolo. Mitä kustannuspuoleen tulee, on kysymyksiä herättävä seuraava toteamus:

  "Valtio korvaisi kunnille palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, jos kustannuksia ei olisi saatu perittyä henkilöltä itseltään."

Käytännössä tämä ei edellytä terveydenhuoltoa tarjoavalta kunnalta esim. poliklinikkamaksun perimistä asiakkaalta itseltään, koska kustannukset kuitenkin korvataan valtion toimesta. Oman käsitykseni (korjatkaa toki, mikäli olen väärässä) mukaan "kuntien" ja "valtion" välisillä rahavaroilla ei ole merkittävää eroa sen suhteen, mistä käytettävissä oleva valuutta on peräisin. Pääasialliset tulonlähteet ovat verot ja valtionvelka. Niiden allokointi ja eri momenttien välinen tasapainottelu ovat asia erikseen.

Se, missä kohdin kyseistä etnistä, kulttuurista, kielellistä, sukupuolista tai seksuaalisesti orientoitunutta profilointia kovaan ääneen vastustavan, mutta positiivista syrjintää edellyttävän, klikin oma kategorisointi väistämättä astuu kuvaan, on esim. tilanne, jossa ...

 • homoseksuaali islantilainen ja somalinainen
 • muslimiksi avioliiton myötä kääntynyt suomensuomalainen ja suomenruotsalainen
 • tummapigmenttinen Suomen kansalaisuuden saanut ja transseksuaali venäläinen
 • juutalainen Ruotsin kansalainen ja pitkään Ranskassa asunut paluumuuttaja, jolla on lisäksi kaksoiskansalaisuus ja algerianranskalainen puoliso, joka on läsnä rikoksen tapahtumishetkellä ja täten silminnäkijä.

... asetetaan vastakkain oikeuden edessä tai joutuu mihin tahansa ulkopuolisen tahon arviointia vaativaan vastakkainasetteluun, jossa kummankin edun toteutumista olisi valvottava.

Kuka saa rasistisesta käytöksestä lisäpisteitä asiaankuuluvan rikosoikeudellisen seurauksen langettamiseksi? Kaikki enemmistö-vähemmistö-asetelman välillä pelaaminen on yksilöiden henkilökohtaisen oikeusturvan kannalta vaarallista siksi, että vastaavia asetelmia on pienelläkin mielikuvituksella mahdollista laatia loputtomiin ja sitäkin hankalampi arvioida tasapuolisesti sekä oikeudenmukaisesti.

Irrallisena huomiona Ruotsissa joulunpyhien aikaan nähty ja harvinaislaatuinen vasemmisto- ja porvariblokin välinen yhteistyösopimus antaa kaikki syyt olettaa, että maan nykyisen maahanmuuttopolitiikan varjelu on maan perinteisille valtapuolueille (etupäässä sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus) huomattavasti merkittävämmässä asemassa kuin moni ymmärtää. Ovathan ruotsidemokraatit virallisesti leimattu yhden asian – maahanmuuttajavastaisuuden – puolueeksi.

Ja vaikkei näin olisikaan, on tämä teema vilissyt mm. Fredrik Reinfeldtin ja Stefan Löfvenin puheissa huomattavasti muita (populistisia) teemoja useammin, kun ruotsidemokraateista on puhuttu.

Viime viikkoisesta ratkaisusta voisi melkeinpä päätellä, että molemmat osapuolet haluavat historiallisella päätöksellään puolustaa nykyistä, holtitonta, maahanmuuttopolitiikkaa jopa siten, että porvariblokki on nöyrtynyt olemaan äänestämättä hallituspuolueiden (Löfvenin sosiaalidemokraatit Tuppuraisena ja ympäristöpuolue Tappuraisena) budjettiesityksiä vastaan.

Vain takuumies puuttuu.

Hyvää uutta vuotta koko Uuden Suomen kansalle! Koskee toki myös henkilökuntaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Ainoa joka jäi mietityttämään on mitä sana "arvotus" pitää sisällään?
Olisi varmastikin pitänyt seurata jotain keskustelua, jotta blogi olisi auennut minulle. Yleensä kun luen vaikeita asioita kolme kertaa ne aukeavat minulle, mutta tässä tapauksessa pollani ei oikein riittänyt.
Toki viimeinen lause oli selkeä - minullekin. Joten hyvää uutta vuotta Sinullekin.
:)

Henry

Toimituksen poiminnat